Ga naar de inhoud

Een boppeslach voor
leefbaarheid

Partoer helpt de leefbaarheid van Fryslân te versterken met het verkrijgen van inzicht door onderzoek te doen. We zijn daarbij een vanzelfsprekende en toegankelijke samenwerkingspartner voor gemeenten en andere maatschappelijke organisaties. We zijn een betrouwbare, onafhankelijke en deskundige schakel tussen inwoners en deze partijen en we staan midden in de Fryske mienskip. Wij onderscheiden ons door de menselijke maat aan te houden in ons werk en daarmee resultaat op te leveren, waar de opdrachtgever mee verder kan

Onderzoek behoefte Friese scholieren en toekomstig universitair onderwijs in Fryslân afgerond

Campus Fryslân wil inspelen op kansrijke toekomstige ontwikkelingen en heeft Partoer gevraagd om in …

Lees meer

Ben jij onze nieuwe projectmedewerker?

Wie zijn wij? Partoer is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau en we dragen door middel van …

Lees meer

Wel of geen behoefte aan schoolontbijt in gemeente Heerenveen?

Is er in de gemeente Heerenveen wel of geen behoefte aan het organiseren van een schoolontbijt en ho…

Lees meer

We kunnen op allerlei manieren onderzoek doen, waarbij het realiseren van betrokkenheid onze expertise is. Van kwalitatief tot kwantitatief, van rekenkameronderzoek tot panelonderzoek, evaluerend onderzoek, monitoring en cliëntervaringsonderzoek: altijd op maat voor de uitdaging die er ligt.

Om samen resultaat te boeken, moet je elkaar goed verstaan. We begrijpen de cultuur en spreken de taal van alle betrokkenen. Als onafhankelijke en deskundige proces- of projectleider zorgen we dat de verschillende talen van organisaties, overheden en inwoners bij elkaar komen.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.