Ga naar de inhoud

Voorzieningen-Wijs

Lokale voorzieningen zijn op het platteland niet meer vanzelfsprekend. Sportclubs hebben minder leden, scholen sluiten, fuseren en gaan verder in een ander dorp. De bakker was al verdwenen, de bus, supermarkt, het buurtcafé de huisarts zijn geen zekerheid meer. Voor een toekomstbestendig voorzieningenniveau op het platteland is er behoefte aan het verbinden van beleid en ideeën van betrokkenen. De serious game Voorzieningen-Wijs ondersteunt hierbij.  

  • Verbindt beleid en ideeën van betrokkenen
  • Stimuleert samenwerking en discussie
  • Brengt verschillende perspectieven op een gelijkwaardige manier op tafel
  • Geeft inzicht in verschillende belangen en ontwikkelrichtingen

Voorzieningen-Wijs is een serious game. Aan de hand van een spelbord en diverse spelelementen worden toekomstscenario’s voor voorzieningen verkend. Maximaal 10 betrokkenen, die te maken hebben met een casus, worden uitgenodigd om samen na te denken over de toekomst. Voorzieningen-Wijs is geen spelletje met winnaars of verliezers maar een methode die een goede discussie en samenwerking stimuleert. Door het speelse aspect is het makkelijker praten over gevoelige onderwerpen. De spelregels en een goede, onafhankelijke sessieleider zijn hierbij van belang. Ze leiden het proces en het gesprek in goede banen.

Voorzieningen-Wijs kan rondom verschillende thema’s ingezet worden: van onderwijs tot sport tot sociaal-culturele voorzieningen. Voorzieningen-Wijs kan daarnaast op verschillende momenten ingezet worden. Als er nog weinig bekend is over een vraagstuk kan Voorzieningen-Wijs ingezet worden als brainstorminstrument. In een verder stadium biedt de serious game ondersteuning bij het opstellen van scenario’s of het uitwerken van een businesscase.

De serious game Voorzieningen-Wijs is ontwikkeld door Partoer en de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van Streekwurk Noardwest Fryslân.

Wil je meer weten over de mogelijkheden rondom Voorzieningen-Wijs? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder!

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.