Ga naar de inhoud

Over Ons

Het Partoer van nu combineert de kennis en ervaring uit het rijke verleden met een nieuwe opdrachtgerichte aanpak. We hebben onze klantenkring in vooral de Friese markt inmiddels stevig opgebouwd. Maar ons verhaal begon al jaren eerder.

Onze geschiedenis begint op 1 januari 2015 met de oprichting van de stichting Partoer op Maat. Daarvoor waren we Partoer CMO Friesland en vervulde de organisatie vooral steunfunctietaken in het sociale domein in Friesland. Deze werden gesubsidieerd door de Provincie Fryslân. De steunfunctietaken zijn na de verdere decentralisatie in 2015 volledig afgebouwd. Het is ons gelukt om ook zonder subsidie van waarde te zijn voor opdrachtgevers.

Partoer werkt nu nauw samen met Breuer&Intraval en RBO. We zijn drie zelfstandige bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder één vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren en daar plukken onze klanten de vruchten van. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde komen we samen verder dan alleen.

Wij zijn Partoer. Onderzoekers en consultants die geven om Fryslân. Ons specialisme is het realiseren van betrokkenheid. Dat doen wij heel concreet: via laagdrempelige onderzoeken en het stimuleren van participatie en samenwerking. De menselijke maat staat voor ons centraal, het gaat om het verhaal achter de cijfers. En dan niet alleen het verhaal van de mensen die toch wel betrokken zijn, maar juist het verhaal van iedereen. Zo willen we een boppeslach voor de leefbaarheid zijn.

Modern beleid en bestuur vraagt namelijk om betrokkenheid van iedereen. Jongeren, ouderen, laaggeletterden, mensen die zorg of ondersteuning ontvangen, mantelzorgers, ouders met een druk gezin. Wij weten ze te bereiken. Wij helpen publieke organisaties om de interactie op een vernieuwende manier vorm te geven. Via kanalen en methoden die aansluiten op de belevingswereld van de mensen om wie het gaat. Zo leveren we betrouwbare inzichten.

Wij hebben onze geschiedenis in Fryslân, geven om Fryslân en ons netwerk ligt hier. Wij kennen de mensen, begrijpen de cultuur, spreken de taal van alle betrokkenen en weten wat er speelt en wat werkt. Hierdoor weten we de juiste verbindingen te leggen en binnen de juiste samenwerkingen relevante antwoorden te vinden. Wij weten als geen ander de juiste informatie te vinden en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. We hebben veel mooie resultaten bereikt met zeer tevreden opdrachtgevers.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.