Ga naar de inhoud

Onderzoek

Wij bieden inzichten waar je echt wat mee kunt. Zodat we samen kunnen werken aan een mooier Fryslân. Een plek waar iedereen mee kan doen. Dat is wat ons allemaal drijft! Onderzoek uitvoeren kunnen we bovendien op allerlei manieren, zodat we altijd een vorm vinden die past bij de uitdaging.

Onderzoek door Partoer? Dan krijg je:

  • betrokken onderzoekers die weten wat er speelt en wat werkt in Fryslân. We kennen de cultuur, de mensen en spreken de taal.
  • hoge respons, ook van doelgroepen die lastiger te bereiken zijn.
  • het verhaal achter de cijfers.
  • vernieuwende onderzoeksoplossingen.
  • concrete en implementeerbare aanbevelingen.
  • laagdrempelig, betrouwbaar en gedegen onderzoek.

Zoals gezegd kan Partoer op allerlei manieren onderzoek uitvoeren. Hieronder schetsen we een aantal mogelijkheden, al is het slechts een greep uit het totaal.

Het doel van onderzoek is het verkrijgen van inzicht. Hoe staan we er eigenlijk voor? Dit is goed te bereiken door bestaande gegevens te ordenen, te presenteren en te duiden. Cijfers op nationaal, provinciaal, regionaal of lokaal niveau: wij rangschikken en presenteren ze op een manier die voor iedereen inzichtelijk en begrijpelijk is. Geen vuistdikke rapporten, maar overzichtelijke en visuele rapportages. Vanuit dit inzicht kun je naar de volgende stap: de dialoog aangaan met de Raad, inwoners en stakeholders en het formuleren van beleid.

Monitoring kan erg nuttig zijn bij het volgen van beleid. Het geeft een beeld van de ontwikkelingen over een langere periode en laat zien in welke mate je doelen zijn behaald. Zijn de verwachtingen die je had van beleid ook uitgekomen? Zo niet, wat zijn daarvan dan de redenen? Waar en hoe kun je bijstellen en bijsturen om de doelen wel te behalen? Monitoring versterkt de transparantie en maakt kosten en effecten inzichtelijk.

Wij helpen gemeenten een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren op het gebied van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Er is sinds 2015 nogal wat veranderd op het gebied van zorg. Al met al staat de nieuwe aanpak er meestal wel. Nu rijst de vraag: hoe ervaren cliënten de nieuwe werkwijze? Wat kan beter? Cliëntervaringsonderzoek (CEO) geeft hier zicht op en biedt informatie die gemeenten goed kunnen gebruiken om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Wij helpen gemeenten bij het uitvoeren van het CEO Jeugd, CEO Wmo en CEO Participatie. 

Beleid of ingezette werkwijzen en projecten evalueren kan op verschillende manieren. Het kan gaan om het terugkijken in registratiesystemen, om het in kaart brengen van mogelijke effecten en het in gesprek treden met betrokkenen en de ‘einddoelgroep’. Wat merkten zij ervan? Naast het weergeven van de feiten en cijfers kunnen wij de verkregen informatie interpreteren en je van advies voorzien.

Steeds vaker krijgen wij vragen om de ‘toekomst te voorspellen’. Dat is natuurlijk onmogelijk, maar we kunnen wel de trends in een gemeente analyseren, prognosemodellen koppelen aan trends en schetsen welke mogelijke ontwikkelingen je kunt verwachten. Daaraan kunnen we scenario’s verbinden, zodat je binnen de gemeente, met stakeholders en inwoners, het gesprek over de toekomst kunt aangaan. Prognoses en scenario’s kunnen van belang zijn bij keuzes die te maken hebben met krimp, schaarste, maar ook bij herindelingen.

Als gemeente(raad) wil je weten wat de resultaten en effecten zijn van het beleid. Is het doeltreffend, doelmatig en rechtmatig? Partoer staat rekenkamers en rekenkamercommissies bij in het doen van onafhankelijk onderzoek. Daarbij combineren wij onze inhoudelijke en lokale expertise met kennis van de aard en context van rekenkameronderzoek. Partoer ondersteunt rekenkamers op uiteenlopende gebieden. Van beleidsevaluaties, benchmarks, monitoring en ex ante onderzoek.

Wil je meer weten over de mogelijkheden rondom onderzoek? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder!

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.