Ga naar de inhoud

Advies

Samen resultaten behalen kan alleen als alle partijen verbonden zijn. En verbinden zit in ons DNA. Daarom treedt Partoer op als onafhankelijke en deskundige begeleider. Wij zorgen dat de verschillende werelden van organisaties, overheden en inwoners bij elkaar komen.

Onze onderzoekers en consultants zijn betrokken bij Fryslân, kennen de inwoners, lokale overheden, en professionals in wonen, zorg en welzijn. We begrijpen de cultuur en spreken de taal van alle betrokkenen. Door deze verbondenheid met Fryslân weten wij als geen ander jullie samenwerkings- of co-creatietraject naar een hoger niveau te brengen.

Als projectleider van jouw samenwerkingstraject nemen wij je veel werk uit handen. Wij zorgen ervoor dat we met alle partijen aan boord het hoogst haalbare resultaat behalen. In de rol van projectleider zijn we verantwoordelijk voor het resultaat. Vaak pakken we ook de rol van procesbegeleider, waarbij het meer gaat over de inhoud en afstemming met verschillende partijen. Als de samenwerking complex is, is het vaak handig om een aparte project- en procesleider te hebben.

Werken aan een betere samenwerking kan een inspirerend proces zijn. Maar veel ideeën, belangen en opvattingen kunnen ook verlammend werken. Bijvoorbeeld als er geen structuur in wordt aangebracht of als verschillende belangen het moeilijk maken om tot overeenstemming te komen. Een externe procesbegeleider biedt dan uitkomst.

Onze procesbegeleiders hebben een frisse blik. Bovendien is er geen ander belang dan het begeleiden van de groep om helder te krijgen hoe de situatie nu is en vanuit daar de gewenste beweging in te zetten. Wij zorgen ervoor dat de verschillende perspectieven voldoende ruimte krijgen. Als het nodig is, maken we ook de dynamiek in de groep bespreekbaar. Door de rol van relatieve buitenstaander kunnen we de interacties binnen de groep beter bespreekbaar maken.

(Burger)participatie is sterk in opmars. Het is een krachtige beweging die nieuwe energie oplevert en tevens nieuwe vragen opwerpt. Wij begeleiden inwoners, huurders, overheden en maatschappelijke organisaties bij het stimuleren en faciliteren van (burger)participatie. Zo komen we samen tot betere resultaten. Dat doen we bijvoorbeeld door het aanjagen, concreet maken en verduurzamen van initiatieven. Maar ook door visieontwikkeling en verankering in beleid en praktijk.

Inwoners, bewoners, cliënten en leerlingen komen door de participatiebeweging steeds sterker op voor hun rechten en laten zich niet zomaar iets opleggen. Daarom is het bij verandering van bestaand of nieuw beleid belangrijk om voor draagvlak te zorgen.

Wij ondersteunen gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het creëren van dit draagvlak. Door als onafhankelijke partij in een vroegtijdig stadium de verschillende groepen bij het proces te betrekken, ruimte te geven aan de verschillende opvattingen en ervoor te zorgen dat alle partijen zich gehoord en serieus genomen voelen. Op die manier wordt er uiteindelijk een beslissing genomen die draagvlak heeft, met een beter en langdurig resultaat.

Wil je meer weten over de mogelijkheden rondom advies? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder!

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.