Ga naar de inhoud

Onderzoek behoefte Friese scholieren en toekomstig universitair onderwijs in Fryslân afgerond

Campus Fryslân wil inspelen op kansrijke toekomstige ontwikkelingen en heeft Partoer gevraagd om in kaart te brengen hoe Friese scholieren over dit thema denken. De Campus biedt nu een aantal bachelor- en masteropleidingen aan in Leeuwarden en huisvest een tweetal opleidingen van andere faculteiten.


Partoer heeft de afgelopen maanden dit onderzoek uitgevoerd onder klas 5 en 6 vwo-scholieren en decanen in Fryslân. Het onderzoeksrapport is onlangs opgeleverd en biedt aanknopingspunten voor de Campus in verdere doorontwikkeling. Een mooi onderzoek met een relevant thema, waar we vanuit Partoer graag onze bijdrage aan hebben geleverd.

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Emma Hofman of Karin Teitsma. 

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.