Ga naar de inhoud

Wel of geen behoefte aan schoolontbijt in gemeente Heerenveen?

Is er in de gemeente Heerenveen wel of geen behoefte aan het organiseren van een schoolontbijt en hoe is dat in andere gemeenten geregeld? Dat hebben we de afgelopen periode onderzocht. Op basis van de uitgezette vragenlijsten en verdiepende interviews hebben we voor de gemeente de volgende conclusies getrokken: 

 1. Geen enkele Friese gemeente heeft beleid voor het verstrekken van een schoolontbijt, maar sommige gemeenten doen wel iets aan/met het schoolontbijt. 
 1. Een schoolontbijt wordt op verschillende manieren aangeboden, waarbij de ontbijttassen van het Rode Kruis het meest bekend zijn en gebruikt worden. 
 1. Financiering vindt meestal plaats vanuit de gemeente. 

Conclusies

De behoefte aan een schoolontbijt is ook uitgevraagd en dat levert de volgende conclusies op: 

 1. 24% van de basisscholen ziet leerlingen op school komen die geen ontbijt hebben gehad. Dat komt neer op 4,5% van de leerlingen van de bevraagde 25 scholen. 
 1. De meeste scholen vinden dat de ouders verantwoordelijk zijn voor het ontbijt van hun kind. 
 1. De meeste scholen zouden kiezen voor het aanbieden van ontbijttassen of ontbijtbonnen, dus niet voor het verstrekken van een ontbijt op school. 

De slotconclusie die wij hebben getrokken is dat op de vraag of het gewenst is om het schoolontbijt op basisscholen toe te voegen aan het armoedebeleid geen volmondig ja of nee gegeven kan worden. Er zijn meerdere manieren en vormen om schoolontbijt aan te bieden én te financieren. Het is belangrijk om in een bredere context naar dit vraagstuk te kijken.  

Aanbevelingen

 1. Als je als gemeente schoolontbijt wilt aanbieden, doe dit dan integraal: vanuit armoedebeleid met onderwijsbeleid. 
 1. Ga met scholen in gesprek over aanpak en haalbaarheid. 
 1. Ga met de voedselbank in gesprek over wat hun rol hierin kan zijn. 
 1. Kijk ook verder dan de eigen gemeentegrenzen, kinderen gaan soms in een buurgemeente naar school. 
 1. Er is behoefte aan afstemming op dit onderwerp, mogelijk kan de gemeente Heerenveen hierin een ‘duw’ kan geven. 

Factsheet

Alle resultaten van ons onderzoek zijn samengevat in onderstaande factsheet.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.