Ga naar de inhoud

Onderzoek PING-loket Smallingerland

Hoe help je je inwoners zo goed en zo vroeg mogelijk bij financiële vraagstukken. En wat zijn daarbij bevorderende of belemmerende factoren? Het antwoord op die vraag gaat Partoer zoeken voor de gemeente Smallingerland.

De gemeente wil weten wat de inwoners verwachten van vroegtijdige hulpverlening via het PING-loket. Hoe zoeken ze hulp, welk beeld hebben ze van het PING-loket, wat zijn hun eventuele ervaringen met het loket en wat maakt het makkelijk of juist lastig om contact te zoeken met het PING-loket.

Een vraag die heel goed past bij Partoer en waar we graag onze tanden inzetten. We beginnen met het onderzoeken van wat er nu is aan documenten en informatie, daarna gaan we in gesprek met de belangrijkste partijen op dit terrein. Vervolgens wordt er een vragenlijst uitgezet onder de mensen die al contact hebben gehad en onder inwoners die nog geen contact hebben gehad met het PING-loket.

De resultaten van deze onderdelen resulteren in een rapportage met een vertaling in een factsheet voor het snelle overzicht. Deze informatie geeft de gemeente een beter beeld van de verwachtingen van de inwoners over de plek waar zij met financiële vraagstukken terecht kunnen.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.