Ga naar de inhoud

Monitor proef gerichte toewijzing Elkien

Proef van twee jaar

Elkien is op 12 juni 2023 gestart met een tweejarige proef waarbij zij de helft van hun woningen in 36 geselecteerde Friese dorpen gericht gaan toewijzen aan woningzoekenden met een kernbinding met het dorp. Een woningzoekende komt voor kernbinding in aanmerking als deze persoon minimaal al één jaar onafgebroken in het dorp woont of in de afgelopen twaalf jaar minimaal zes jaar gewoond heeft. Elkien wil graag weten hoe hun woningtoewijzing nu en na afloop van de proef wordt beleefd in de geselecteerde dorpen. Op die manier krijgt Elkien inzicht in de vraag of het uitvoeren van deze proef de beleving van de woningtoewijzing verandert en of de manier van toewijzing na de proef structureel ingezet kan worden. Daarom heeft Elkien aan Partoer gevraagd deze beleving in beeld te brengen.

Vragenlijsten voor dorpsbelangen

We hebben daarvoor een vragenlijst uitgezet bij alle Dorpsbelangen van de 36 deelnemende dorpen. Met deze vragenlijst is in beeld gebracht hoe de dorpen de woningtoewijzing van Elkien voor de start van de proef ervaren. Dit onderzoek wordt eind 2024 herhaald om te bepalen of er mogelijk iets is veranderd in deze beleving. Een mooi en waardevol onderzoek dat gaat over leefbaarheid in de Friese kernen en dat is iets waar wij graag onze bijdrage aan leveren.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.