Ga naar de inhoud

Inventarisatie leefbaarheidsinstrumenten

De provincie Fryslân levert al jaren op verschillende manieren een bijdrage aan de leefbaarheid van Fryslân. De provincie wil nu graag in beeld brengen hoe de begeleidingsstructuur op het gebied van leefbaarheid eruitziet en hoe deze zich verhoudt tot andere provincies en de Friese gemeenten.

Daarom heeft de provincie Fryslân aan Partoer gevraagd om een inventariserend onderzoek te doen. Hierin staan de volgende thema’s centraal:

  1. Het in beeld brengen van de begeleidingsstructuur op het gebied van leefbaarheid van de provincie Fryslân en van de Friese gemeenten.
  2. Het in beeld brengen van het leefbaarheidsbeleid van vier andere provincies in Nederland, namelijk: Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg. We onderzoeken vervolgens wat de provincie kan leren uit deze voorbeelden. 

Een mooie opdracht waarbij we zeker een ‘boppeslach voor leefbaarheid’ kunnen realiseren!

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.