Ga naar de inhoud

Evaluatie ‘Convenant Weer Thuis’ afgerond

Het ‘Convenant Weer Thuis’ zorgt voor een zachte landing van mensen die uit beschermd wonen of een opvangvoorzieningen weer zelfstandig gaan wonen. Het convenant is in januari 2022 getekend met daarbij de afspraak om jaarlijks te evalueren. Partoer heeft die evaluatie gedaan en heeft de resultaten daarvan opgeleverd. We hebben daarvoor deskresearch gedaan, een enquête gehouden onder de convenant-partners en hebben meegelift op een breder onderzoek over draagkracht-draaglast in de wijken.

Conclusies en aanbevelingen

Er is in het opstartjaar bij de convenantpartijen veel waardering ontstaan voor de samenwerking in het convenant. De partijen hebben naar elkaar aanbevelingen uitgesproken die vooral gaan over het verbeteren van de samenwerking tussen b.v. gemeenten, het benoemen van een contactpersoon voor het Transferpunt en het uitdiepen van de rol van gemeenten op het punt van draaglast-draagkracht van wijken. Dit zijn punten van aandacht voor de volgende evaluatie.

Uitgebreidere informatie over de evaluatie staat in bijgaand document.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.