Ga naar de inhoud

Dikke duim van de gemeente Harlingen

Tevreden opdrachtgevers, daar doen we het voor. De gemeente Harlingen is zo’n tevreden partij waarmee wij in korte tijd een mooi resultaat hebben neergezet. Na afronding hebben we de gemeente benaderd met een aantal vragen over hete verloop van het project.

De gemeente benaderde Partoer met het volgende: “Wij willen onze inwoners raadplegen over een aantal zaken die te maken hebben met een mogelijk nieuw gemeentehuis. We willen weten welke aspecten de inwoners belangrijk vinden voor een goed gemeentehuis”

Er was sprake van tijdsdruk, omdat er langere tijd onduidelijkheid was over een aantal uitgangspunten. “Partoer heeft in een kort tijdsbestek de essentie van de hoofdvraag naar voren gehaald en omgezet in een vragenlijst voor de inwoners”.

De rolverdeling tussen gemeente en Partoer was duidelijk: “Partoer heeft als opdrachtnemer de opzet, vertaling en organisatie op zich genomen. De gemeente kon zich daardoor goed kunnen beperken tot de rol van opdrachtgever en heeft een stukje communicatie gefaciliteerd. Doordat Partoer de regie goed op zich nam ontstond er een prettige samenwerking”. 

In een opdracht waarin tijdsdruk een rol speelt, is het extra belangrijk dat de samenwerking goed verloopt: “Door de actieve opstelling van Partoer ontstond binnen ons traject voldoende flexibiliteit om de opdracht en inhoud nog aan te passen toen dat nodig was. De duidelijke ambitie om tot een goed product te komen heeft geleid tot een heldere en efficiënte samenwerking”.

Partoer hecht veel waarde aan een duidelijke communicatie: We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen, klinkt simpel, maar is het niet altijd. De reactie vanuit Harlingen was op dit punt: “Partoer is een adviesbureau dat helder en duidelijk is over de dienstverlening. Daarmee sluiten verwachtingen en resultaten naadloos op elkaar aan”. 

Er bestaat geen betere reclame dan mond-op-mond reclame en we zijn dan ook blij met de reactie van de gemeente Harlingen op onze vraag of ze anderen aan zou raden om Partoer in te schakelen: “Wij hebben aan Partoer een goede partner gehad die meedenkt met haar klant en actief bijdraagt een goed resultaat”.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.