Social media

Zoeken

Voorzieningen-Wijs

Onze serious game Voorzieningen-Wijs is opgeleverd. De opdrachtgevers - Streekwurk, provincie Fryslân, gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden – zijn tevreden over het instrument dat ingezet kan worden bij vraagstukken over voorzieningen in de regio.

De RUG en Partoer zijn eind 2017 gestart met de ontwikkeling van het instrument voor de regio Noardwest-Fryslân. Voorzieningen-Wijs is een keuze-instrument ter ondersteuning van beslissingen en samenwerking omtrent voorzieningen. Het spel kan gebruikt worden om de huidige stand van zaken en toekomstperspectieven voor voorzieningen in een dorp, stad, wijk of regio helder in beeld te krijgen. Het doel is om inzicht te krijgen in verschillende belangen en ontwikkelrichtingen.

Onafhankelijke spelleider

Er is voor een ‘analoge’ serious game gekozen, omdat daarmee verschillende partijen op een gelijkwaardige manier (face-to-face) met elkaar in gesprek kunnen treden. Het speelse element verleidt de deelnemers om belangen en afwegingen uit te spreken die gevoelig liggen en stimuleert om elkaars standpunten te begrijpen. Hierdoor ontstaat transparantie en kennisuitwisseling. Een onafhankelijke spelleider is daarbij erg belangrijk, deze leidt het proces en het gesprek in goede banen. De serious game wordt ingezet om draagvlak, en indien mogelijk consensus, te bereiken door samen opties en afwegingen te verkennen via het bespreken van verschillende scenario’s.

Wilt u ook gebruik maken van Voorziening-Wijs? Aanmelden kan via Sjoerd IJdema van Partoer.  

Partner(s): 
Gemeente Harlingen
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Waadhoeke
Provincie Fryslân
Streekwurk