Social media

Zoeken

Rekenkameronderzoek alcohol- en drugsbeleid

Namens de Rekenkamercommissie hebben wij onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het alcohol- en drugsbeleid in de gemeenten Dantumadiel en Kollumerland c.a. Met het beleid proberen de gemeenten het alcoholgebruik onder jongeren tot 18 jaar tegen te gaan en het alcoholgebruik van jongeren boven de 18 jaar te beperken. Ook moet het drugsgebruik bestreden worden.

Onze onderzoekers zijn aan de hand van panelgesprekken in gesprek gegaan met jongeren uit beide gemeenten. We hebben onder andere gevraagd hoe zij tegen het verhogen van de leeftijdsgrens aankijken, hoe vaak ze drinken en wat ze het liefste drinken. Dit leverde naast de bestaande kwantitatieve gegevens veel nieuwe informatie op. 

In het gemeentehuis van Kollum hebben wij het rapport ‘Evaluatie alcohol- en drugsbeleid’ aan de gemeenteraden van Dantumadiel en Kollumerland gepresenteerd. De gemeenteraden zijn erg tevreden over het onderzoek en de resultaten worden gebruikt als input voor nieuw te ontwikkelen beleid.

Partner(s): 
Gemeente Dantumadiel
Gemeente Kollumerland c.a.