Social media

Zoeken

Onderzoek bereik peuters

Partoer heeft voor de gemeente Smallingerland onderzoek gedaan naar de reden waarom sommige peuters in Smallingerland niet naar een voorschoolse voorziening gaan. Doel van het onderzoek is om in beeld te krijgen waarom deze peuters thuis blijven en welke aanbevelingen hun ouders/verzorgers hebben om deze kinderen toch naar de peuter- of kinderopvang te laten gaan.

We hebben het onderzoek uitgevoerd aan de hand van enquêtes en diepte-interviews. Door zoveel mogelijk bekendheid te geven aan het onderzoek lukte het om in totaal zeventig ouders/verzorgers  te bereiken die mee wilden doen aan het onderzoek.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er verschillende redenen zijn waarom ouders geen gebruik maken van het peuterspelen of een kinderdagverblijf. Niet alleen financiën, maar ook flexibiliteit en communicatie blijken een rol te spelen. Partoer heeft aanbevelingen gedaan om hierop in te spelen.

Voor de gemeente waren sommige uitkomsten anders dan verwacht en de opdrachtgever heeft er dan ook veel aan gehad om tot inzicht te komen. Smallingerland neemt de uitkomsten mee in haar beleid voor 2018-2021.

Partner(s): 
Gemeente Smallingerland