Social media

Zoeken

Evaluatie slaapfestival Balk

In opdracht van Stichting Haring & Hummus hebben wij ‘het slaapfestival’ in Balk geëvalueerd. Voor dit kwalitatieve onderzoek gingen we onder andere in gesprek met vluchtelingen.

Doel van het slaapfestival was om mensen uit Balk en bewoners van het onlangs geopende Asielzoekerscentrum (AZC) te laten samenwerken, zodat ze elkaar beter konden leren kennen. Door de komst van het AZC kreeg Balk (vierduizend inwoners) er eind 2016 vijfhonderd nieuwe inwoners bij.

Uit het onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat het festival de mensen dichter bij elkaar heeft gebracht. Overigens vonden de bewoners uit het AZC het moeilijk om kritiek te geven op het project, omdat zij zich gast voelen in Nederland. Toch wisten veel deelnemers verbeterpunten te geven, zodat de organisatie daar een volgende keer van kan leren.

evaluatie_slaapfestival.pdf
Bijlage: evaluatie_slaapfestival.pdf