Social media

Zoeken

Evaluatie Iepen Mienskipfûns

iepen_mienskipfuns_ partoer.jpg

In opdracht van de provincie Fryslân hebben wij het Iepen Mienskipfûns (IMF) geëvalueerd. Het IMF is een provinciale regeling voor het ondersteunen van initiatieven van onderop om de leefbaarheid in de provincie Fryslân te verbeteren. De highlights van de resultaten staan overzichtelijk in een magazine die we onlangs gepresenteerd hebben aan statenleden van provincie Fryslân op de Steatemerk.

Aanleiding voor dit onderzoek is om op basis van resultaten en ervaringen van betrokkenen het provinciaal bestuur te adviseren over de toekomst van het IMF. De conclusies en aanbevelingen worden gebruikt voor de volgende coalitieperiode (vanaf 2019).

Partner(s): 
Provincie Fryslân
Streekwurk