Social media

Zoeken

Partoer: ervaren onderzoekers en consultants in Fryslan

De stichting Partoer op Maat is opgericht op 1 januari 2015. Daarvoor stond onze organisatie bekend als Partoer CMO Friesland en vervulde de organisatie voor een groot deel steunfunctietaken in het sociale domein in Friesland. Deze werden gesubsidieerd door de Provincie Fryslân. De steunfunctietaken zijn na de verdere decentralisatie in 2015 volledig afgebouwd en het is Partoer gelukt om zonder subsidie waarde te laten zien voor opdrachtgevers. Het huidige Partoer combineert de kennis en ervaring uit het rijke verleden met een nieuwe opdrachtgerichte aanpak en heeft haar klantenkring in vooral de Friese markt inmiddels stevig opgebouwd. De winst van Partoer wordt ingezet om nieuwe ontwikkelingen in Fryslân mee te helpen stimuleren en jonge mensen op te leiden als consultant en onderzoeker.

De directeur/bestuurder van Partoer is Ingrid van de Vegte. Ons team bestaat verder uit een mix van ervaren krachten en jong talent die zich betrokken voelen bij Fryslân. Het verbinden van mensen en organisaties zit in ons DNA.

Raad van Bestuur & Raad van Toezicht

De Stichting Partoer op Maat kent een eenhoofdig Raad van Bestuur, Ingrid van de Vegte, en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit:  Jornt Ozenga (voorzitter), Yvonne Halman, Wiebe Knobbe (lid) en Ellen Offers (lid).

De Raad van Toezicht werkt volgens de Governancecode van de branche MO W&MD (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening). In de Governancecode zijn afspraken vastgelegd voor goed bestuur, toezicht en verantwoording en vormt daarmee een referentiekader voor het handelen van de bestuurders en toezichthouders.

Voor het regelement van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en voor de algemene voorwaarden voor de levering van diensten door de stichting Partoer op Maat: zie de bijlagen.

reglement_raad_van_bestuur_partoer.pdf
Bijlage: reglement_raad_van_bestuur_partoer.pdf
reglement_raad_van_toezicht_partoer.pdf
Bijlage: reglement_raad_van_toezicht_partoer.pdf
algemene_leveringsvoorwaarden_partoer.pdf
Bijlage: algemene_leveringsvoorwaarden_partoer.pdf