Social media

Zoeken

Breed netwerk in Fryslân

Wij hebben door de jaren heen een breed netwerk opgebouwd in Fryslân en werken onder andere samen met inwoners, overheden, woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Dankzij ons brede netwerk weten wij wat er speelt in Fryslân, weten wij de juiste samenwerkingen te realiseren en de juiste informatie boven water te krijgen. Op die manier kunnen processen mede dankzij Partoer versneld worden en daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij.

Bijzonder is onze nauwe samenwerking met het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Dit is het onafhankelijke kennis- en onderzoeksinstituut dat trends en ontwikkelingen in het sociale domein in Fryslân in kaart brengt, analyseert en voor een breed publiek beschikbaar stelt. Partoer maakt bij onderzoeksopdrachten gebruik van de kennis, data en menskracht van het FSP, waardoor Partoer de juiste expertise in huis heeft voor ieder vraagstuk.