Social media

Zoeken

Voor jou verzameld: hoogtepunten Wooncongres Noord-Fryslân

partoer_wonen_wooncongres_noord_friesland1.jpg

Het Wooncongres Noord-Fryslân, georganiseerd door Germeraad Makelaars en Partoer, was een succes! Ruim zestig makelaars, corporatiebestuurders, bewoners, burgemeesters en ambtenaren kwamen op donderdag 24 mei samen en spraken over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Speciaal voor jou verzameld: de hoogtepunten van de dag. Zie ook in de bijlage de presentaties van de sprekers, het beeldverslag en het artikel dat de Leeuwarder Courant plaatste naar aanleiding van het congres. 

  • Frits Markus (voorzitter vakgroep NVM Wonen) trapte af met een inleiding over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Hij nam ons mee in de feiten en cijfers over de woningvoorraad, transactieontwikkeling, verkooptijden, het aanbod en de mutatiegraad van woningen. Hieruit blijkt dat ook in Noord-Fryslân nog veel verschillen te zien zijn tussen gemeenten. Ook kaart Frits aan dat naast opgaven uit de demografische hoek er ook nog een grote opgave ligt op het gebied van duurzaamheid. Volgens Frits zal de lage(re) mutatiegraad en oudere bevolking in Noord-Fryslân de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad vertragen en indien er niks gebeurt zadelen we de volgende generaties op met deze verduurzamingsopgave.  
  • Jelmer Hitzert, onderzoeker en data-analist van het Fries Sociaal Planbureau gaf een interactieve presentatie over de demografische ontwikkelingen in de regio. Dit legde hij uit door cijfers te laten zien over migratie, geboorte, sterfte, prognoses en de bevolkingspiramide. Ook maakte hij de verbinding tussen de ontwikkelingen in het aantal en type huishoudens en de gevolgen voor de woningmarkt. Een ander belangrijk aandachtspunt dat hij benoemde is de differentiatie in de groep ouderen. Hij noemt dit ook wel ‘rijke en arme vergrijzing’. Met rijke vergrijzing gaat het niet alleen om ouderen met veel financiële middelen, maar ook ouderen die beschikken over een sociaal vangnet, goede mobiliteit en andere mogelijkheden. Dit vertelt hij door het voorbeeld van Pake Piet die door een groot sociaal netwerk nog kan blijven wonen in zijn eigen huis in een klein dorp met weinig voorzieningen. Ter afsluiting vroeg Jelmer aandacht voor het aandeel (vaak grote) koopwoningen in bezit van 70-plussers die over een aantal jaren op de markt zullen komen. Wie gaat deze woningen kopen over 15 jaar? Past die woningvoorraad wel bij de wensen van de jongere generaties?  
  • George de Kam, Emeritus hoogleraar Volkshuishuisvesting en grondmarkt nam ons mee in de ontwikkelingen in beleid en de veranderingen op het gebied van wonen en zorg. Hij presenteerde  verschillende onderzoeken, waaronder één van zijn eigen onderzoeken naar de effecten van woonzorgzones. Ook maakt hij duidelijk dat het belangrijker is om te kijken naar kwetsbaarheid van bewoners dan naar leeftijd.  
  • Na de eerste drie presentaties was het tijd om het gesprek aan te gaan met het publiek via een forumdiscussie. Hierin zijn een vijftal stellingen aan bod gekomen waar het publiek op kon reageren met stemkastjes. Met name het dilemma over wel of niet bijbouwen in kleine dorpen ontstond een interessante discussie. Op korte termijn stijgt het aantal huishoudens nog. Hoe kunnen we jongeren in Noord-Fryslân houden als er geen huizen meer bij komen? De roep om bijbouwen is groot maar als we nu gaan bouwen, wat gebeurt er dan met de woningen van ouderen die op langere termijn vrij gaan komen? Je bouwt dan feitelijk voor de leegstand.  
  • Rein Hagenaars, directeur-bestuurder Wonen Noordwest Friesland heeft als afsluiting zijn visie gegeven op de middag en de oproep gedaan om te kijken naar de langere termijn. Hij geeft aan dat wanneer we in Noord-Fryslân gaan bijbouwen het gevaar bestaat dat er gebouwd wordt voor leegstand. Juist nu moet er worden gekeken naar welke woningen niet meer voldoen en deze slopen om verpaupering en leegstand te voorkomen. Rein ziet voor de provincie een belangrijke regierol door over de lokale en korte termijn belangen heen te kijken en de stip op de horizon te zetten.

Bedankt voor je komst!

Bedankt voor je komst, ook namens Germeraad Makelaars! We hopen dat het congres je heeft geïnspireerd en tot denken heeft aangezet. Zijn er onderwerpen waar je over wilt doorpraten? Ben je benieuwd naar meer zicht op ontwikkelingen in de woningmarkt? Weet Partoer te vinden! De koffie staat klaar.

presentatie_frits_markus_nvm.pdf
Bijlage: presentatie_frits_markus_nvm.pdf
presentatie_george_de_kam_rug.pdf
Bijlage: presentatie_george_de_kam_rug.pdf
presentatie_jelmer_hitzert_fsp.pdf
Bijlage: presentatie_jelmer_hitzert_fsp.pdf
lc-20180525-grootschalige_sloop_friese_woningen_nodig.pdf
Bijlage: lc-20180525-grootschalige_sloop_friese_woningen_nodig.pdf
partoer_wooncongres_beeldverslag.pdf
Bijlage: partoer_wooncongres_beeldverslag.pdf

Ander nieuws