Social media

Zoeken

Trendonderzoek Wonen, Zorg & Ondersteuning afgerond

partoer_aanleunwoning_wonenzuidwestfriesland_wonen.jpg

Wat zijn de trends en ontwikkelingen op het gebied van Wonen, Zorg en Ondersteuning in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân? Wij hebben het onderzocht. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de decentralisaties die in 2015 hebben plaatsgevonden. Daardoor is er veel veranderd met betrekking tot wonen, zorg en ondersteuning en de rol van de gemeenten hierin. Gemeenten vragen zich af of ze op het goede spoor zitten.

Bij het onderzoek hebben we zowel de inwoners, maatschappelijke organisaties, belangrijke stakeholders als de gemeenten betrokken. Het onderzoek bestond uit deskresearch, gesprekken met aanbieders zoals zorgpartijen en woningcorporaties, een steekproefonderzoek onder alle inwoners vanaf achttien jaar en verdiepende groepsgesprekken met inwoners.

De gemeenten gebruiken het onderzoek om hun beleid hierop aan te passen. Als vervolg op het onderzoek gaan we met de gemeente Súdwest-Fryslân, zorgaanbieders (grote én kleine), woningcorporaties en bewoners aan de slag met de aanbevelingen die uit het onderzoek voortvloeien.

Ander nieuws