Social media

Zoeken

Serious Game getest in Noardwest-Fryslân

De afgelopen maanden hebben Partoer en de Rijksuniversiteit Groningen verschillende testsessies georganiseerd in Noardwest-Fryslân. Aanleiding was de ontwikkeling van ‘Voorzieningen Wijzer’, een serious game voor vraagstukken over voorzieningen. In Weidum, Tzummarum, Harlingen, Wijnaldum, en Franeker werd het instrument getest op een werkelijke casus. De waardevolle leermomenten zijn gebruikt om het instrument te verbeteren.

In Harlingen hebben we geïnventariseerd welke behoeften er zijn rondom een algemene voorziening voor ouderen. In Wijnaldum hebben we met zijn allen nagedacht over wat het dorp nodig heeft als het gaat om voorzieningen voor zorg en sociale activiteiten. In Franeker brachten we de wensen van schoolbesturen in beeld op het gebied van huisvesting. In Weidum hebben we verschillende scenario’s verkend voor de verenigingen en voorzieningen in het dorp met als aanleiding het dorpenbudget. In Tzummarum stond het vraagstuk rondom het voortbestaan van de sporthal centraal.

Door het instrument in verschillende omstandigheden uit te voeren, hebben we de Serious Game steeds op een andere manier kunnen uitproberen. In januari wordt het instrument officieel gepresenteerd aan onze opdrachtgever, de regio Noardwest-Fryslân. Vanaf dat moment kan de Serious Game door de regio ingezet worden.

 

Ander nieuws