Social media

Zoeken

Schuldhulpverlening: hoe behulpzaam is uw gemeente?

Veel burgers die schuldhulpverlening nodig hebben krijgen die niet van hun gemeente. Dat concludeert de Nationale ombudsman in een rapport. Hoe is het eigenlijk gesteld met de toegang van schuldhulpverlening in Friese gemeenten? Wie zijn de klanten? En hoe ervaren zij de hulp die ze krijgen? Wij zoeken het voor u uit.

Partoer heeft ervaring met het onderzoeken naar de toegang tot schuldhulpverlening in gemeenten. Zo onderzochten we onder andere hoe de ervaringen van burgers zijn met het PING-loket in Smallingerland. Bij dit loket - dat gevestigd is in een aparte hoek in het gemeentehuis in Drachten - kan iedereen terecht met vragen over geld- of schuldgerelateerde zaken.

Het onderzoek bracht tevens de aard en het verloop van de schuldhulpverlening in Smallingerland in beeld: van vroegsignalering tot penibele situaties als huisuitzetting. Ook hebben we met het onderzoek inzicht gegeven in de verschillende klantprofielen, de relatie tussen het PING-loket en de samenwerking met andere samenwerkingspartners.

Wilt u ook onderzoek doen naar de ervaringen van inwoners met gemeentelijke schuldhulpverlening of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Els Hiemstra.

Ander nieuws