Social media

Zoeken

Partoer wil gemeenten enthousiast maken voor Buurtmeter

Partoer gaat een Factsheet maken voor de Buurtmeter. Dit middel, dat de leefbaarheid in dorpen, steden en wijken in beeld brengt, wordt al in drie Friese gemeenten toegepast (Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en de Littenseradiel). Met de Factsheet wil Partoer ook andere gemeenten enthousiast maken voor de Buurtmeter.

De Buurtmeter moet vooral inzicht geven over hoe dorpen ervoor staan op het sociale vlak. Een bewonersgroep vult hiervoor een vragenlijst in waarbij allerlei thema’s aan de orde komen. Tijdens het invullen van de vragenlijst gaan de bewoners met elkaar in gesprek over de ervaren leefbaarheid in het dorp, de stad of de wijk. De vragenlijst wordt ingevuld met behulp van een adviseur van Partoer of met de eigen dorpencoördinator.

In de vragenlijst staan met name de sociale verbondenheid en vitaliteit binnen een dorp of wijk centraal. Door bijvoorbeeld om de drie of vier jaar de vragenlijst in te vullen wordt inzichtelijk gemaakt hoe de leefbaarheid in een dorp of wijk zich ontwikkelt. Ook kan in beeld worden gebracht welke interne en/of externe ontwikkelingen en investeringen veranderingen in de leefbaarheid teweeg hebben gebracht. Op die manier bouwt een stad, dorp of wijk aan haar eigen ‘leefbaarheidsdossier’ en kunnen zij richting instanties een onderbouwing van bepaalde verzoeken of problemen overhandigen.

De Buurtmeter is een initiatief van Elkien, Partoer, Accolade, gemeente Súdwest-Fryslân en Doarpswurk. De betrokken gemeenten ontvangen de gegevens uit de dorpen en krijgen op die manier inzicht in de ervaren leefbaarheid. Bovendien wordt door een dorpsoverstijgende rapportage samenhang aangebracht. Het is op deze manier mogelijk om trends en ontwikkelingen zichtbaar te maken die op dorps- of wijkniveau niet direct zichtbaar zijn. ,,Hoe meer gemeenten meedoen, des te meer inzicht we hierin krijgen’’, aldus Sjoerd IJdema van Partoer.

In de Factsheet die Partoer nu maakt wordt de gemiddelde score weergeven en de thema’s worden uitgelicht, te weten: Sociale samenhang & Verenigingsleven,  Leefbaarheid & Veiligheid,  Wonen & Woonomgeving, Toegankelijkheid & Veiligheid en  Duurzaamheid.

Wilt u ook gebruik maken van de Buurtmeter? Of heeft u een vraag hierover? Neem dan contact op met Sjoerd IJdema.

Voor de folder van de Buurtmeter zie bijlage, of ga naar de website.

folder-buurtmeter1.pdf
Bijlage: folder-buurtmeter1.pdf

Ander nieuws