Social media

Zoeken

Partoer begeleidt investeringsagenda Ternaard

De gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben ons gevraagd om samen met de regio een investeringsagenda op te stellen binnen het omgevingsproces Ternaard. Maandagavond was de startbijeenkomst van het Omgevingsproces Ternaard. Inwoners en belanghebbenden praten in dit proces mee over de investeringen die nodig zijn als de minister voor gaswinning kiest. 

De investeringsagenda bevat concrete projecten die de regio Noardeast Fryslân kunnen versterken. Als er wordt besloten om tot gaswinning over te gaan, wordt de investeringsagenda versneld en met extra middelen uitgevoerd. Mocht de gaswinning in het Ternaarder gasveld niet doorgaan, dan worden onderdelen binnen de investeringsagenda ondersteund door de lokale overheden. Het uiteindelijke doel van de investeringsagenda is dat de regio er niet op achteruitgaat, maar op vooruitgaat als gaswinning doorgaat.

Denk mee!

Partoer en de Friese overheden nodigen inwoners van Noardeast-Fryslân van harte uit om deel te nemen aan één of meerdere dorpensessies. Elke avond wordt één ontwikkelingsthema besproken.

  • 11 april | Verzilting: Wat betekent mogelijke extra verzilting voor het gebied en hoe gaan we daarmee om? Hoe en wanneer?
  • 15 april | Energietransitie: Bij u thuis, in uw straat, uw dorp, in Noardeast-Fryslân. Hoe en wanneer?
  • 25 april | Sociaal economische vitaliteit: welke ontwikkelingsmogelijkheden zien we voor de korte en lange termijn in de dorpen en in het hele gebied? Hoe en wanneer gaan we die mogelijkheden realiseren?

U kunt zich aanmelden voor een of meerdere dorpensessies via www.partoer.nl/dorpensessies.

Meer informatie over het Omgevingsproces Ternaard is te vinden op de website van de gemeente Noardeast-Fryslân: https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard

 

partoer_omgevingsproces_ternaard.pdf
Bijlage: partoer_omgevingsproces_ternaard.pdf

Ander nieuws