Social media

Zoeken

Ook vrijwilligers willen klaar zijn voor nieuwe privacywet

 

Vrijwilligers worden steeds vaker ingezet in het Sociale Domein en zien en horen veel wanneer ze bij een cliënt zijn. Wat mogen zij eigenlijk wel en niet doen op het gebied van privacy en gegevensverwerking? En wat verandert er voor hen als de nieuwe Europese privacywet in werking treedt?

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt, is Privacy echt een hot item. Voor professionals is het al lastig om een goede afweging te maken van ‘wat mag ik wel’ en ‘wat mag ik niet’. Nu vrijwilligers steeds meer ingezet worden, is het belangrijk dat ook zij deze afweging goed kunnen maken. Daarom biedt de Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân) de workshop ‘In 10 stappen goed omgaan met privacy’ aan op hun website. Jitske Algra en Gerjanne Hoekstra van Partoer gaven maandag de eerste training aan vrijwilligers bij De Skûle Welzijn in Harlingen.

Tijdens de workshop hebben zij stilgestaan bij de dagelijkse praktijk van de vrijwilliger. Vervolgens hebben Jitske en Gerjanne samen met de vrijwilligers gekeken waar de professionals zich aan moeten houden. Daarna werd besproken welke 10 stappen vrijwilligers kunnen zetten om goed met privacy om te gaan. De vrijwilligers waren erg positief over de workshop. Zij hebben vaak een band opgebouwd met cliënten waardoor ze soms meer horen dan professionals. Dan is het goed om te weten hoe je met die informatie om moet gaan.

Ook geïnteresseerd in de workshop ‘In 10 stappen goed omgaan met privcay’? Zie voor meer informatie: https://www.vrijwilligersacademiefryslan.nl/trainings/10-stappen-goed-omgaan-privacy/

Ander nieuws