Social media

Zoeken

Inzicht in nieuwe gemeente met Atlas van Waadhoeke

Met Waadhoeke (fusie tussen de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel) ontstaat een nieuwe gemeente. Maar wat weten de raadsleden en ambtenaren eigenlijk van hun nieuwe grondgebied? Wij brengen de feiten en cijfers in beeld in de ‘Atlas van Waadhoeke’ die onlangs is uitgereikt (zie bijlage).

,,Inzicht in trends en ontwikkelingen kunnen ons helpen om onze beleidskeuzes te onderbouwen’’, stelt gemeentesecretaris Annet Doesburg van de gemeente Waadhoeke. Samen met Partoer zijn de feiten en cijfers verzameld die een eerste indruk geven van de gemeente Waadhoeke. Het boek is verdeeld in verschillende thema’s, zoals wonen, onderwijs, criminaliteit, inkomen & sociale zekerheid, voorzieningen en openbare ruimte.

Partoer is inmiddels in gesprek met gemeente Waadhoeke over een vervolg van de Atlas.

 

waadhoeke_atlas.pdf
Bijlage: waadhoeke_atlas.pdf

Ander nieuws