Social media

Zoeken

Iedereen kan nu gebruik maken van Voorzieningen-Wijs

Tijdens het Krimpcafé in Mantgum hebben wij de serious game met als titel ‘Voorzieningen-Wijs’ officieel gelanceerd. Vanaf nu kan iedereen gebruik maken van het nieuwe instrument dat wij samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben ontwikkeld. 

De serious game is een keuze-instrument ter ondersteuning van beslissingen rondom voorzieningen. Zo moeten dorpsscholen, de plaatselijke supermarkt of sporthallen soms dicht of gaan ze fuseren. Dit is een emotionele gebeurtenis, waarbij belangrijke beslissingen moeten worden genomen. De vraag is: hoe doe je dat? Dankzij Voorzieningen-Wijs kunnen met behulp van spelelementen verschillende scenario’s worden verkend. Het helpt bij het stellen van prioriteiten, zo blijkt uit de praktijk.

Gelijkwaardig aan tafel

,,Het is gewoon een analoog bordspel, net als Monopoly of Risk met spelkaarten, pionnen en fiches’’, legt Sjoerd IJdema van Partoer uit. Doel van het spel is dat alle partijen die te maken hebben met het nemen van een beslissing over voorzieningen op het platteland meedoen. Dat kunnen dus dorpsbewoners zijn, maar ook mensen van een schoolbestuur, woningcorporatie of gemeente. ,,Daarbij is het van belang dat alle partijen vooraf dezelfde informatie krijgen, zodat iedereen gelijkwaardig aan tafel zit. Door met elkaar de route te lopen over het spelbord, ontstaat er begrip voor elkaar, inzicht en wordt er samengewerkt.’’ 

Onafhankelijke sessieleider

De ervaringen van mensen die Voorzieningen-Wijs tot nu toe hebben gespeeld zijn zeer positief. Opvallend is ook dat mensen door het instrument soms van inzicht veranderen. IJdema benadrukt dat het belangrijk is dat het instrument geleid wordt door een onafhankelijke sessieleider die daarvoor is opgeleid en zich goed heeft voorbereid. ,,Anders eindigt het net als met kleine kinderen in ruzie’’, lacht IJdema. 

Inmiddels hebben al meerdere mensen belangstelling getoond voor de serious game. Wilt u ook gebruik maken van Voorziening-Wijs? Aanmelden kan via Sjoerd IJdema van Partoer.  

Ander nieuws