Social media

Zoeken

Hoe houd je Tzummarum aantrekkelijk?

Hoe kan het dorp Tzummarum ervoor zorgen dat het een aantrekkelijke woonplaats blijft? Om het proces rondom alle ontwikkelingen die er op dit moment in Tzummarum spelen in goede banen te leiden is Jan Rodenhuis van Partoer hier als procesbegeleider aangesteld. Doel is om het 1500 inwoners tellende dorp Tzummarum en het buurdorp Firdgum (70 inwoners) aantrekkelijk te houden  met passende accommodaties.

Veel veranderd

In de loop der jaren is er al veel veranderd in de dorpen en deze ontwikkelingen gaan door. Het café was gesloten maar is weer open, de scholen zijn gefuseerd, de Harnehal wordt op (korte) termijn gesloten, Woonzorgcentrum Nij Bethanië is recent geheel vernieuwd, de doorgaande weg door Tzummarum is heringericht, enzovoort. Kortom, er zijn positieve en minder positieve ontwikkelingen in het dorp.

Onafhankelijke partij

Als onafhankelijke partij gaan wij de gemeente, Dorpsbelang en Wonen Noordwest Friesland helpen om interactieve bijeenkomsten te organiseren, inventariserende gesprekken te voeren en samen met de partijen een overzicht te maken van realiseerbare projectontwikkelingen in het dorp. Ook helpen we bij het maken van een plan van aanpak. Tot slot bewaken we de voortgang in de processen. Binnen een half jaar moet er een overzicht komen van (her-) ontwikkelingsprojecten in het dorp. Een breed draagvlak en een goede communicatie tussen de betrokken partijen en de inwoners van het dorp zijn daarbij van groot belang.

Ander nieuws