Social media

Zoeken

Hoe goed bent u voorbereid op de nieuwe privacywet?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt dan te vervallen. Een mooi moment om u aan te melden voor onze  nieuwe trainingen Privacy & Gegevensverwerking.

De nieuwe wet is strenger dan de Wbp. Er verandert nogal wat. De vraag is: hoe ga je om met privacy? Voor de gebiedsteams is het belangrijk om te weten wat wel en wat niet kan. Wij kunnen daarbij helpen. Dat hoeft niet perse in de vorm van een training te zijn. Er zijn veel manieren om het over privacy te hebben. Wij leveren maatwerk. Gezamenlijk kunnen we kijken waar u behoefte aan heeft zodat we daar op kunnen inspelen. 

Wilt u binnen uw gebieds-/wijkteam meer duidelijkheid creëren over privacy? Wilt u de neuzen binnen het team dezelfde kant op krijgen? Neemt u dan contact op met Jitske Algra van Partoer.

Ander nieuws