Social media

Zoeken

Haalbaarheidsonderzoek verbouwing MFC It Joo

MultiFunctioneel Centrum (MFC) It Joo uit Oudega bestaat 35 jaar en is aan een opknapbeurt toe om het toekomstbestendig te maken. Het bestuur van It Joo heeft daarvoor een plan opgesteld en de gemeente Súdwest-Fryslân gevraagd hen financieel te ondersteunen bij deze verbouwing. Voordat de gemeente daarover een besluit kan nemen is aan Partoer gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Wij hebben onder andere onderzocht hoe de financiële positie van het bestuur is, of de onderhoudslasten gedragen kunnen worden door het bestuur en waarom de extra financiële ondersteuning aan de gemeente gevraagd wordt.  Voor het onderzoek hebben we deskresearch uitgevoerd en zijn we in gesprek gegaan met de betrokken partijen.

Mede op basis van ons onderzoek besluit de gemeente of zij MFC It Joo extra gaan ondersteunen bij de verbouwing en zo ja in welke mate.

Ander nieuws