Social media

Zoeken

Gezocht: gemeente voor Sociale Bouwmarkt

Veel mensen met een kwetsbare gezondheid weten niet dat ze zelf de zorg en ondersteuning kunnen kiezen die ze nodig hebben. En voor wie dat wél weet, is er te weinig informatie beschikbaar om een goede vergelijking en daarmee een goede keuze te maken. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Als antwoord op dit probleem hebben wij de Sociale Bouwmarkt ontwikkeld. Deze ‘bouwmarkt’ geeft inwoners een optimale keuze op basis van heldere informatie over producten en diensten voor ons sociale leven. Directeur Ingrid van de Vegte: ,,Wat zou het fijn zijn dat wij voor gezondheid of zorg ook bij een bouwmarkt terecht zouden kunnen en dat we producten net zo gemakkelijk kunnen vinden als wanneer we iets nodig hebben om ons huis op te knappen. Wij willen graag een Sociale Bouwmarkt met een helder aanbod, logische indeling en deskundige mensen die ons helpen bij het maken van keuzes en het vinden van producten op het gebied van zorg en ondersteuning.’’

Waarom nodig?

Patiëntenorganisaties pleiten al jaren voor meer transparantie en de overheid wordt ook door de Nationale Ombudsman opgeroepen meer inzicht te geven in zorg en welzijn. ,,Dit gebrek aan inzicht zorgt er - naast ergernis - ook voor dat wij niet goed eigen keuzes kunnen maken in het aanbod. Dat terwijl al het overheidsbeleid erop gericht is dat wij meer verantwoordelijkheid gaan nemen in zorg en welzijn’’, stelt Van de Vegte.

Hoe werkt het?

De Sociale Bouwmarkt is in feite een totaalconcept, waarin de spelverdeling tussen inkoper, financier, klant en leverancier in het sociale domein verandert. De klant gaat vanuit inzicht keuzes maken en die keuzes (deels) zelf financieren. Van de Vegte: ,,De aanbieders gaan geen inkoopcontracten meer aan met gemeente of verzekeraar, maar worden betaald door de klant. Die klant krijgt zo veel meer directe invloed op het aanbod. Gemeenten en verzekeraars zouden de Sociale Bouwmarkt moeten zien als het nieuwe antwoord op de veranderende verhoudingen in zorg en welzijn. Zij zijn ook de belanghebbenden die opdrachtgever voor de Bouwmarkt zouden moeten zijn.’’

Op zoek naar gemeente

Nu de vraag naar informatievoorziening voor kwetsbare mensen toeneemt, lijkt het ons een goed moment om het plan voor een Sociale Bouwmarkt weer op te pakken. ,,We zijn dan ook op zoek naar een gemeente die dit idee serieus wil doorontwikkelen. Om hen meer inzicht te geven in het concept en de mogelijkheden die dit geeft om naar een fundamentele verandering in zorg en welzijn te komen stellen we een stapsgewijze aanpak voor. Daarbij zoeken we logische partners en financiers per fase.’’

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over de Sociale Bouwmarkt? Wij gaan graag met u in gesprek.

 

 

Ander nieuws