Social media

Zoeken

Gesprekken over toekomst Ternaard

In opdracht van de provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel, Ministerie EZK, Wetterskip en de NAM gaat in de regio Ternaard het Omgevingsproces Ternaard van start. Doel van het proces is te komen tot een toekomstvisie voor de regio, waarin de belangen, zorgen en wensen van alle betrokkenen een plaats krijgen. Aanleiding is het plan van de NAM om gas te boren uit het gebied. De Gemeynt is als onafhankelijke procesbegeleider de uitvoerder van dit proces. Wij vervullen een ondersteunende rol bij de gesprekken die met de inwoners, agrariërs, bedrijven, natuurorganisaties en overheden worden gevoerd.

Als Friese partij hebben wij de opdracht gekregen om de procesbegeleiders van De Gemeynt te ondersteunen bij alle gesprekken. ,,Voordeel is dat wij een bekende partij zijn in Friesland, de regio goed kennen en dezelfde taal spreken als de Ternaarders. Dat maakt de gesprekken laagdrempeliger’’, stelt Alies Hoitsma die de gesprekken samen met haar collega’s Ellen Stutterheim en Gerjanne Hoekstra uitvoert.  

Doel van de gesprekken is om inzicht te verkrijgen in het ontwikkelperspectief van de regio Noordoost-Friesland. Alies Hoitsma: ,,Welke zorgen zijn er over de toekomst van de regio? Welke kansen zien betrokkenen? Welke ideeën hebben zij? En kan gaswinning hierbij een rol spelen? Zo ja, op welke wijze en onder welke voorwaarden? Dat is waar het proces over gaat.''

De komende weken worden er diverse interviews gehouden met belanghebbende partijen en er worden speeddates voor individuele belanghebbenden georganiseerd. ,,Op deze manier kan iedereen zijn of haar verhaal bij ons kwijt. We hopen dat we hierdoor goed zicht krijgen op de standpunten, wensen, zorgen en toekomstvisies van de betrokkenen.''

Meer weten over het Omgevingsproces Ternaard? Lees het hier: https://www.dongeradeel.nl/gemeente-dongeradeel/omgevingsproces-ternaarder-gasveld_41873/

 

Ander nieuws