Social media

Zoeken

In gesprek met vluchtelingen

We hebben al heel wat onderzoeken uitgevoerd, maar de evaluatie naar ‘het slaapfestival’ in Balk was extra speciaal. Voor dit onderzoek gingen we in gesprek met vluchtelingen. Sjoerd IJdema, die deze interviews afnam, was onder de indruk van hun verhalen.

Doel van het Slaapfestival was om mensen uit Balk en bewoners van het onlangs geopende Asielzoekerscentrum (AZC) te laten samenwerken, zodat ze elkaar beter konden leren kennen. Door de komst van het AZC kreeg Balk (4000 inwoners) er eind 2016 vijfhonderd nieuwe inwoners bij. ,,Door samen dit festival te organiseren werden mensen gestimuleerd om met elkaar in contact te komen en kregen mensen meer begrip voor elkaar. Balksters leerden niet alleen de culturen van de mensen uit het AZC kennen, vluchtelingen ook die van de Balksters”, vertelt IJdema, die deze evaluatie in opdracht heeft gedaan van Stichting Haring & Hummus. ,,Wij zijn een maatschappelijk betrokken organisatie en vinden het belangrijk om voor dit soort projecten een goede onafhankelijke evaluatie te maken.’’

Muziek verbroedert

De Balksters en vluchtelingen werkten op verschillende manieren samen. Zo speelde een man uit Bagdad, die gek is van de blues, samen met een muzikant uit Balk. Ze spelen nog steeds samen. Ook sloegen de mensen de handen ineen door samen te koken, toneel te spelen en te zingen. ,,De leden van het lokale koor zingen nog steeds samen met de vluchtelingen, maar doordat de AZC-bewoners regelmatig worden overgeplaatst, zijn er wel vaak wisselingen. Tijdens de reünie die eind vorig jaar werd gehouden zag je duidelijk dat er geen groepjes werden gevormd van Balksters en vluchtelingen. Iedereen stond door elkaar. Een mooi beeld. Het geeft aan dat het festival de mensen inderdaad dichter bij elkaar heeft gebracht. Het festival zelf viel overigens een beetje tegen door het slechte weer. Het had in elk geval niets te maken met de inzet van de mensen.’’

Dankbaar voor samenwerking

Voor IJdema zelf was het ook bijzonder om eens binnen de muren van het AZC te kijken en te praten met de bewoners. Als onderzoeker moest hij het vertrouwen opbouwen om een goed gesprek met de vluchtelingen te kunnen voeren. Hij stelde zich dan ook voor als inwoner van Friesland, getrouwd en vader van drie kinderen. ,,Zij vonden dat wel leuk en stelden ook allerlei vragen aan mij. De mensen met wie ik sprak hadden heel wat meegemaakt. Ze leven hier in onzekerheid en mogen niks doen omdat ze geen status hebben. Een jongen vertelde mij dat hij daarom heel blij was dat hij mee mocht helpen met het slaapfestival. Hij stond om zeven uur op, zodat hij om acht uur aan de slag kon gaan. Sinds het feest voorbij is ligt hij weer tot een uur of elf op bed, om de tijd te doden. De mensen met wie ik sprak waren allemaal zo dankbaar dat ze mochten samenwerken met de Nederlanders om het slaapfestival te organiseren. Daarom vonden ze het ook wel moeilijk om tegenover mij kritisch te zijn over het festival. Ik heb ze uitgelegd dat het juist goed is om te melden wat er verbeterd kan worden, zodat we daar een volgende keer van kunnen leren.’’

Binnenkort worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd via een factsheet.

Ander nieuws