Social media

Zoeken

Friese organisaties pleiten voor centraal punt leefberens

Friese organisaties die vrijwilligers begeleiden bij het vormgeven van hun leefomgeving, willen hun krachten bundelen voor alle Friese initiatieven. Ze pleiten voor één centraal punt waar vrijwilligers terecht kunnen met al hun vragen over leefbaarheidsprojecten. Een punt waar alle kennis en ervaring gebundeld is die inwoners nodig hebben om hun initiatieven tot leven brengen.  

Dat voorstel staat centraal in het document ‘Fryslân: Leefbaar, vitaal en toekomstgericht’ dat als advies naar de Friese Statenleden is gestuurd. Provinciale Staten nemen op woensdag 26 september een besluit over de Beleidsbrief Leefberens. Een belangrijk besluit dat grote gevolgen kan hebben voor de leefbaarheid op het Friese platteland. 

De Beleidsbrief Leefberens geeft blijk van de kracht van de Friese lokale Mienskip, juicht deze toe en beschrijft de rol van de Provincie hierin. De acht organisaties geven aan dat zij samen met de provincie en gemeenten in een netwerkorganisatie, prima in staat zijn de kracht van de mienskip in stand te houden en te versterken. Ze pleiten voor de aanstelling van een kwartiermaker die het voorstel voor een centraal punt en de samenwerking concreet kan uitwerken. 

In de vergadering van 26 september komt eveneens het Koersdocument Omgevingsvisie aan de orde.  Ook hierin komt naar voren dat de opgaven uit dit document niet zonder de (lokale) Friese samenleving (Mienskip) gerealiseerd kunnen worden. Het is van groot provinciaal belang dat de Friese samenleving floreert en dat haar kracht wordt benut en versterkt. Het is dan ook belangrijk om de visie, die vanuit de Beleidsbrief Leefberens wordt neergezet, structureel door te trekken in de aanpak van alle provinciale opgaven: samen en van onderop.  

Voor informatie over de bijeenkomst van Provinsjale Steaten op 26 september om 10.00 uur, kijk op de website van de Provinsje Fryslân.

 

 

fryslan_leefbaar_vitaal_en_toekomstgericht.pdf
Bijlage: fryslan_leefbaar_vitaal_en_toekomstgericht.pdf

Ander nieuws