Social media

Zoeken

Factsheets over wonen in Noardeast-Fryslân

Hoe wonen de verschillende inkomensgroepen en huishoudens in Noardeast-Fryslân en past dat bij de bestaande woningvoorraad? Wij gaan dit onderzoeken voor de DDFK-gemeenten en verwerken dit in 25 factsheets.  

Voor de DDFK-gemeenten, nu gemeente Dantumadiel en gemeente Noardeast-Fryslân, brengen wij in beeld hoe de inkomensverdeling eruit ziet voor verschillende leeftijdsgroepen, type huishoudens en woonsituaties. Ook nemen we de demografische ontwikkelingen, zoals krimp en vergrijzing, hierin mee. Vervolgens duiden we deze gegevens in relatie tot de woningvoorraad in de DDFK-gemeenten. 

Resultaten op dorpsniveau

We doen dit in opdracht van zowel de DDFK-gemeenten als woningbouwcorporaties in de regio en de Bewonersraad Friesland. Het onderzoek geeft inzicht in de inkomensverdeling van verschillende doelgroepen en een beeld van verschillende bevolkingskenmerken in relatie tot de woningvoorraad. De resultaten worden zoveel mogelijk weergegeven op dorpsniveau of clusters van dorpen.

25 factsheets

De resultaten worden inzichtelijk gemaakt in 25 factsheets. Dit betreft 24 factsheets van clusters van dorpen en een factsheet met een overzicht van de gehele regio. De factsheets zijn te gebruiken in gesprekken met bewoners over woningbouwplannen, maar ook voor de organisaties intern. De gemeenten en woningbouwcorporaties kunnen het gebruiken voor het bepalen van hun beleid en voor afspraken tussen de corporaties en huurdersorganisaties.

Ander nieuws