Social media

Zoeken

Factsheets geven zicht op dorpen Tytsjerksteradiel

Voor welzijnsorganisatie KEaRN gaan wij vier factsheets maken van dorpen in de gemeente Tytsjerksteradiel. De factsheets geven zicht op een aantal thema’s, zoals wonen, onderwijs, gezondheid, laaggeletterdheid en voorzieningen. De factsheets zoomen in op de dorpen Tytsjerk, Suwald, Jistrum en Sumar.

KEaRn

De factsheets worden door KEaRN welzijn gebruikt in de gesprekken die zij voeren met de dorpen. Feiten en cijfers zijn een belangrijke grondlegger voor deze gesprekken, het geeft de kaders aan en het geeft inzicht voor de inwoners van het dorpen en de professionals van KEaRN.

Resultaat

Per dorp worden vier pagina’s gemaakt met daarop cijfers op dorpsniveau. Deze cijfers zijn afgezet tegen de cijfers op gemeentelijk niveau. Eerder maakten wij ook al factsheets van de gemeente Tytsjerksteradiel en van de dorpen Ryptsjerk, Noardburgum, Gytsjerk en Burgum.

 

Ander nieuws