Social media

Zoeken

Evaluatie Iepen Mienskipfuns

iepen_mienskipfuns_ partoer.jpg

De provincie Fryslân heeft ons gevraagd om het Iepen Mienskipfûns (IMF) te evalueren. Het IMF is een provinciale regeling voor het ondersteunen van initiatieven van onderop om de leefbaarheid in de provincie Fryslân te verbeteren.

De provincie Fryslân heeft behoefte aan een overzicht van de ervaringen, resultaten en kosten van het IMF. Het doel van de opdracht is om op basis van resultaten en ervaringen van betrokkenen het provinciaal bestuur over de toekomst van het IMF te adviseren. Hiervoor voeren wij deskresearch uit, ondersteunen wij bij de uitvoer en analsye van het klanttevredenheidsonderzoek en voeren wij gesprekken met betrokken partijen. Het onderzoek moet leiden tot conclusies en aanbevelingen voor de volgende coalitieperiode (vanaf 2019).

Het onderzoek is inmiddels gestart en wordt in september opgeleverd. De highlights van de resultaten presenteren we in een magazine, zodat de resultaten op een  overzichtelijke en beeldende manier inzichtelijk worden.

Ander nieuws