Social media

Zoeken

Enquête over eenzaamheid in Noardeast-Fryslân

Bij het mantelzorgpanel Noardeast-Fryslân is een enquête uitgezet over eenzaamheid in deze regio. De resultaten worden begin januari verwacht.

Sinds 2017 hebben de zes gemeenten in Noardeast-Fryslân samen een Mantelzorgpanel opgericht. Iedere inwoner van deze regio die voor een ander zorgt, kan deelnemen aan dit panel. De deelname start met een intakevragenlijst, waarna panelleden een aantal keer per jaar digitaal een vragenlijst krijgen toegestuurd. Steeds met een ander thema. Dit keer is het thema eenzaamheid.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Van de enquête over eenzaamheid wordt een rapport gemaakt met daarin de belangrijkste uitkomsten. Dit rapport wordt naar de gemeente én de deelnemende mantelzorgers gestuurd. De gemeente gebruikt de uitkomsten om de mantelzorgers in de toekomst beter te kunnen ondersteunen. Daarvoor worden de uitkomsten van het mantelzorgpanel besproken met de medewerkers van het lokale mantelzorgpunt en de verantwoordelijke wethouders. Ook de gemeenteraden worden geïnformeerd.

Aanmelden mantelzorgpanel

Voor het mantelzorgpanel zijn we altijd op zoek naar meer mensen die mee willen doen. Daarbij gaat het om inwoners van de gemeente Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland, Ameland of Schiermonnikoog die op dit moment mantelzorg verlenen. Leden van het mantelzorgpanel ontvangen maximaal vier korte themavragenlijsten per jaar in hun e-mailbox.

Aanmelden kan via: www.partoer.nl/mantelzorgpanel

Meer informatie: info@partoer.nl  of bel 058-234 85 01

Ander nieuws