Social media

Zoeken

DOM-project krijgt vervolg in 21 dorpen

Het DOM-project krijgt een vervolg in maar liefst 21 dorpen in Noardeast-Fryslân. De jury heeft in totaal 21 dorpen en dorpencombinaties uitgekozen voor het vervolg van de Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM 2.0). Ze krijgen hiermee steun voor de leefbaarheidsplannen voor het eigen dorp.

Wij mochten het secretariaat voor de jury verzorgen en de jury begeleiden naar een objectieve en eerlijke beoordeling van de dorpsplannen. Daarnaast verzorgden wij ook de procesbegeleiding van het hele voorbereidingstraject bij de selectie in 2018 en nu voor de start in 2019. Eerder speelde Partoer al een rol bij de pilot van de DOM in de dorpen met beschermd dorpsgezicht van Dongeradeel.

Na het succes van de DOM 1.0 gaven deze keer 30 dorpen zich op om in aanmerking te komen voor deelname aan de DOM 2.0. Deze nieuwe DOM’s moeten een bijdrage leveren aan de mienskip en de plannen die eruit voortvloeien moeten breed gedragen worden in het dorp. Waar het ene dorp graag jong en oud meer wil verbinden, is in een ander dorp de fysieke uitstraling van het dorp een belangrijk speerpunt.

Bij DOM 2.0 krijgt het dorp geen geld voor de uitvoering van de plannen, maar wel voor het proces voorafgaand aan die concrete plannen. Voor het indienen van de plannen werden de dorpen -desgewenst - geholpen door de dorpsadviseurs van Partoer en de gemeente. De dorpen presenteerden hun plannen in oktober aan een onafhankelijke jury. De dorpen of dorpscombinaties die zijn uitgekozen voor DOM 2.0 zijn: Broeksterwâld, Burdaard- Jislum, Driezum- Walterswâld, Ferwert- Hegebeintum, Gerkesklooster- Stroobos, Hantum- Hantumeruitburen, Jistrum, Kollum, Morra- Lioessens, Niawier- Wetsens, Oosternijkerk en de WAT-regio (Westergeest, Aldwald, Triemen).

DOM 2.0 is een initiatief van Agenda Netwerk Noordoost (ANNO), een samenwerkingsverband tussen de gemeenten in Noordoost Fryslân, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Het project gaat in 2019 officieel van start.

Ander nieuws