Social media

Zoeken

Buurtmeter ook populair bij woningbouwcorporaties

Naast gemeenten zijn ook steeds meer woningbouwcorporaties geïnteresseerd in de Buurtmeter, ons online meetinstrument waarmee wij samen met een vertegenwoordiging uit dorp, wijk of buurt ontdekken wat er leeft. Met de buurtmeter krijgen corporaties zicht op hoe bewoners de leefbaarheid van hun leefomgeving ervaren en wat de leefomgeving volgens bewoners nodig heeft.  Het is daarom voor woningbouwcorporaties een goed middel om huurdersparticipatie vorm te geven. 

Een mooie aanvulling op het inzetten van de Buurtmeter zijn onze Factsheets. Dit zijn korte presentaties van de relevante cijfers van een dorp of wijk. Zo worden cijfers over woningen, voorzieningen, vergrijzing en leerlingenaantallen aan de hand van Factsheets duidelijk in beeld gebracht. Samen met de uitkomsten van de Buurtmeter is dit een goede start voor het maken van scenario’s en plannen voor de toekomst.

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie over de Buurtmeter of neem contact op met Ellen Stutterheim

Ander nieuws