Social media

Zoeken

Buurtmeter: Friezen positief over leefbaarheid

partoer_buurtmeter_onderzoek

Een ruime meerderheid van de Friese inwoners is tevreden over de leefbaarheid in hun buurt, wijk of dorp. Dat blijkt uit de gesprekken die wij voerden aan de hand van onze Buurtmeter. De Buurtmeter is een online meetinstrument en is voor gemeenten of woningcorporaties een beproefde methode om te weten hoe een buurt of dorp haar eigen leefbaarheid ervaart.

De Buurtmeter is inmiddels zestig keer uitgevoerd in dorpen en wijken met inwoners uit de gemeenten Achtkarspelen, Littenseradiel, de Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.

Gebrek aan voorzieningen

Wat opvalt is dat inwoners positief zijn over de saamhorigheid in hun wijk of dorp, ze vinden dat er voldoende vrijwilligers actief zijn voor incidentele activiteiten en ze zijn trots op hun mooie omgeving. Friese dorpsbewoners zijn volgens de Buurtmeter minder te spreken over het afnemen en missen van voorzieningen, het aanbod van huur- en koopwoningen en de verkeersveiligheid.

Duurzame energie

Om de leefbaarheid van hun buurt in stand te houden vinden inwoners het belangrijk dat ze steun krijgen van de gemeente (ook financieel). Tegelijkertijd stellen zij dat de inzet van inwoners onmisbaar is. Vooral op het gebied van duurzame energie kunnen de dorpen nog een hele slag maken.

Wilt u ook weten hoe de inwoners van een buurt, wijk of dorp in uw gemeente de eigen leefbaarheid ervaren? Neem dan contact op met Sjoerd IJdema

 

Ander nieuws