Social media

Zoeken

Burgerinitiatieven in beeld

Samen met de provincie Fryslân gaan wij goede voorbeelden van Friese burgerinitiatieven in beeld brengen en de rol die overheden daarbij hebben gespeeld. Doel is om leerervaringen en aandachtspunten op een rijtje te zetten zodat initiatiefnemers van burgerinitiatieven en overheden daar in de toekomst wat aan hebben.

Provincie Fryslân en Partoer brengen ongeveer vijf mooie projecten in beeld. Deze initiatieven gaan over voorzieningenspreiding, voorzieningenclustering, verbetering van voorzieningen, hergebruik van voorzieningen of combinaties daarvan, waarbij burgers het initiatief hebben genomen. Samen met de initiatiefnemers, eventueel betrokken maatschappelijke organisaties, ambtenaren en bestuurders wordt de vraag verhelderd. Aan de hand van interviews met betrokkenen zullen de onderzoekers vragen naar hun ervaringen, wat er goed gegaan is, wat beter kan en of zij ook tips en trucs hebben om burgerinitiatieven te laten opbloeien.

Het doel van dit kwalitatieve onderzoek is inzicht krijgen in de verschillende rollen en ontdekken wat de succes- en faalfactoren zijn. Uiteindelijk moet het onderzoek ook handvatten geven voor initiatiefnemers en overheden hoe zij een initiatief tot een goed eind kunnen brengen.

De interviews worden gepubliceerd in een goed leesbaar en mooi vormgegeven boekje.

 

Ander nieuws