Social media

Zoeken

Analyse woonbehoefteonderzoek kleine dorpen afgerond

partoer_raerd_woonbehoefte_onderzoek.jpg

Als onafhankelijke partij hebben wij een verdiepende analyse uitgevoerd van het 'woonbehoefteonderzoek kleine dorpen' van Woningcorporatie Elkien, huurdersvereniging de Bewonersraad, huurdersplatform Nieuw Elan en de gemeenten Leeuwarden, Opsterland en Súdwest-Fryslân. Ook hebben de we uitkomsten gerapporteerd.  

Het woonbehoefteonderzoek is in 2017 door de genoemde partijen opgezet in acht pilotdorpen met als doel om de algemene ontwikkelingen op het gebied van wonen aan te vullen met conrete cijfers en ervaringen uit de dorpen. Het gaat om de dorpen Easterein, Hemrik, Hommerts, Jirnsum, Langezwaag, Raerd, Warten en Weidum. 

Onze verdiepende analyse is inmiddels afgerond. Met duidelijke conclusies, aandachtspunten en aanbevelingen hebben de gemeenten nu handvaten om aan de slag te gaan met hun lokale woonbeleid. Eén van onze aanbevelingen is dat het belangrijk is om de resultaten terug te koppelen naar de dorpen en extra kwalitatieve informatie op te halen. Wij geven hier samen met de opdrachtgevers een vervolg aan en gaan verder in gesprek met de dorpen.

Ander nieuws