Social media

Zoeken

‘Alle gemeenten zouden zo’n Atlas moeten hebben’

Voor de nieuwe gemeente Waadhoeke brachten wij de feiten en cijfers in beeld in de ‘Atlas van Waadhoeke’. Hoe was de samenwerking en is de gemeente tevreden over het resultaat? Wij vroegen het gemeentesecretaris Annet Doesburg.

,,Waadhoeke is ontstaan na een fusie tussen de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel. Daardoor is er een nieuw gebied ontstaan met nieuwe grenzen. Het leek me relevant om feiten en cijfers in beeld te brengen van dit nieuwe gebied om op die manier bestuurders, medewerkers en inwoners te helpen de gemeente Waadhoeke beter te leren kennen. We hebben Partoer gevraagd om in samenwerking met ons een document te maken dat verdeeld is in verschillende thema’s, zoals wonen, onderwijs en voorzieningen. Het resultaat mag er zijn. De Atlas is prachtig opgemaakt en nodigt uit om te lezen. Toen we ze uitdeelden begonnen de mensen er gelijk in te bladeren.’’

'Je denkt dat je weet hoe het zit in je gemeente, maar als je je er opnieuw in verdiept, blijken de feiten en cijfers soms heel anders te zijn'

,,Wat me opvalt is dat mensen heel verrast zijn over de inhoud. Je denkt dat je weet hoe het zit in je gemeente, maar als je je er opnieuw in verdiept, blijken de feiten en cijfers soms heel anders te zijn. We hebben daarom aan Partoer gevraagd om een vervolg te maken waarin de thema’s sport, economie en sociaal domein verder uitgediept worden. Onze droom is uiteindelijk dat er een digitale versie komt die medewerkers en/of inwoners ook zelf kunnen aanvullen met informatie over de gemeente.’’

'Ik zou alle nieuwe gemeenten – maar zelfs ook bestaande gemeenten – aanraden om een soortgelijke Atlas te laten maken​'

,,De samenwerking met Partoer was geweldig. Ik vond het mooi om met elkaar in gesprek te gaan over de onderzoeksvraag. Wij hebben kennis van de gemeente, zij zijn echte onderzoekers. De medewerkers van Partoer waren erg enthousiast en dachten met ons mee over het plan van aanpak. Dan zie je dat onderzoeken toch echt een vak is. Ik zou alle nieuwe gemeenten – maar zelfs ook bestaande gemeenten – aanraden om een soortgelijke Atlas te laten maken. In de lokale politiek worden veel keuzes gemaakt op basis van emotie, maar met behulp van deze informatie kun je je mening op de feiten baseren. Op die manier kun je de beleidskeuzes goed onderbouwen.’’

 

 

 

waadhoeke_atlas.pdf
Bijlage: waadhoeke_atlas.pdf

Ander nieuws