Meteen naar de inhoud

Maaike van Dijk

Maaike is begonnen op het provinciehuis in Leeuwarden als administratief medewerker. Verder is ze onder andere secretaresse geweest van het Anjerfonds (later Prins Bernhard Cultuurfonds) en van het college van Burgemeester en Wethouders in Dongeradeel. Van 2001 tot en met 2017 was zij werkzaam bij Omrop Fryslân als MT-secretaresse, bureauredacteur en internetredacteur op de nieuwsredactie. Daarnaast is zij al jaren docent Frysk bij de Afûk. Rode draad in haar carrière is haar zitting in ondernemingsraden, zowel bij de gemeente als bij de Omrop.  Ze vindt vrijwilligerswerk belangrijk en leuk om te doen. In haar woonplaats is ze beheerder van de buurtboekenkast, lid van de werkgroep ‘Martinikerk 600 jaar’, notulilst van het bestuur van de Academie van Franeker en organiseert ze de Longfondscollecte in haar wijk.