Social media

Zoeken

Ingrid van de Vegte
Directeur Partoer en FSP
  • 06-46 244 652
Ruimte voor de menselijke maat en variatie. Zet alle talenten in, kies je eigen pad, maar leer wel van anderen: dat draag ik overal uit.

Ingrid van de Vegte

Ervaring

Gewerkt voor GGD ‘en, gemeenten en zorginstellingen in verschillende functies, maar ook als zelfstandige. Sinds 2011 bij Partoer en na verschillende reorganisaties te hebben geleid nu directeur van de gesplitste organisaties (Partoer en Fries Sociaal Planbureau). Ingrid heeft veel ervaring met gemeentelijke beleids- en bestuursprocessen, gezondheid en zorg en samenwerking tussen organisaties en overheden.

Opleiding

Psychologie en Public en Non-profit Management (MPM).

Columns 

Samenwerken, hoe doe je dat eigenlijk?

Verward is verwaarloosd

Kansen en zorgen in 2018

 

Profiel

Ingrid kan goed projecten leiden en is ook ervaren als dagvoorzitter. Daarnaast is ze trekker of deelnemer van diverse samenwerkingsverbanden en innovatieve groepen en kan ze worden ingezet als beleidsadviseur.

Grootste drijfveer

''Goede bedoelingen omzetten naar resultaten, daar word ik elke dag door gedreven. Wat zijn de oplossingen voor morgen? Mensen hebben allemaal hun eigen smaak, kleur en behoeften. Met z’n allen moeten we ervoor zorgen dat we meters maken in plaats van millimeters. Daarbij moeten we niet teveel kijken naar de onmogelijkheden - die komen vanzelf wel – maar positief blijven.''