Social media

Zoeken

Gerjanne Hoekstra
Onderzoeker & Consultant
  • 06-25 012 541
Verandering is goed, het zet je aan het denken

Gerjanne Hoekstra

Ervaring

Gerjanne werkt sinds begin 2017 bij Partoer als onderzoeker en consultant. Ze is geboren en getogen in Fryslân en koos al tijdens haar studie Health and Society bewust voor een focus op Fryslân. Gerjanne heeft ervaring opgedaan bij een Friese gemeente en doet graag kwalitatief en kwantitatief onderzoek. “Vooral de combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek levert veel inzicht op.”

Hoewel Gerjanne zich graag met verschillende thema’s bezig houdt, is mantelzorg een thema wat haar blijft trekken. Voor haar afstudeeronderzoek heeft ze dan ook onderzocht hoe mensen die zorgden voor iemand met een ongeneeslijke ziekte, die thuis wilde sterven, die tijd ervaren hebben. Tijdens haar studie was Gerjanne student-assistent en tutor voor het vak ‘Kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek’.

Opleiding

Health and Society, Wageningen University

Profiel

Gerjanne is als onderzoeker en adviseur betrokken bij onderzoeken en projecten op diverse terreinen.

Grootste drijfveer

“Als Friezin vind ik het belangrijk dat Fryslân leefbaar blijft. Voor een groot deel hebben we dat zelf in de hand. We moeten niet afwachten, maar samen op zoek gaan naar de benodigde stappen om te zetten. Een beetje durf kan daarbij niet ontbreken. Voor je het weet is de uitdaging in een mooie kans veranderd.”