Social media

Zoeken

Els Hiemstra
Consultant
  • 06-42 377 286
Als we vrijwilligers en mantelzorgers zo belangrijk vinden, moeten we daar ook in investeren

Els Hiemstra

Ervaring

Vrijwilligerswerk loopt als een rode draad door het leven van Els. Zij begon als sociaal cultureel werker bij Tytsjerksteradiel en werkte in deze gemeente bij de vrijwilligerscentrale. In Sneek werkte zij als opbouwwerker en startte daar de vrijwilligerscentrale op. In 2008 begon Els bij Partoer waar ze verantwoordelijk was voor het beleidsveld Vrijwilligerswerk en Mantelzorgbeleid. 

Opleiding

Culturele en Maatschappelijke Vorming met als specialisatie Opbouwwerk. Ook volgde Els onder meer de leergangen Adviesvaardigheden en Beleidsadviseur WMO.

Column

Stop met betuttelen van vrijwilligers  

Dat gebeurt toch niet bij ons in het dorp?

 

 

 

Profiel

Bij Partoer is Els haar hoofdproject het opzetten van de Vrijwilligersacademie. Daarnaast biedt Els gemeenten en instellingen ondersteuning bij het mantelzorgbeleid en zij zet op deze terreinen onderzoeksprojecten op. Verder is Els inzetbaar als projectleider, procesbegeleider (participatieprocessen), kwalitatief onderzoeker, moderator strategische sessies, begeleider creatieve sessies en keuzeprocessen, beleidsadviseur en implementatiebegeleider veranderingstrajecten.

Grootste drijfveer

''In de acht jaar die ik hier werk heb ik nooit lang dezelfde dingen gedaan. Het werk dat ik doe varieert van onderwerpen als burgerparticipatie tot vrijwilligerswerk en WMO-beleid. Ik hou ervan om nieuwe dingen op te zetten. Niet van achter het bureau, maar samen met andere mensen, zodat je het werk ook weer kunt overdragen aan een ander.’’