Social media

Zoeken

Ellen Stutterheim
Onderzoeker & Consultant
  • 06-38 593 796
Om verandering waar te maken moet je mensen prikkelen en overtuigen met goed onderbouwde inzichten

Ellen Stutterheim

Ervaring

Ellen werkt sinds mei 2015 bij Partoer als onderzoeker en consultant en houdt zich bezig met diverse thema’s en projecten. Vanuit haar achtergrond in de geografie en planologie is zij in staat om een brug te slaan tussen het sociale en het fysieke domein. Zij werkt momenteel vooral aan projecten met een link naar demografische ontwikkelingen, wonen, voorzieningen en leefbaarheid. 

Opleiding

MSc. Sociale Planologie

Columns

Nieuwe omgevingswet: kansen voor burgerparticipatie

De complexiteit van huurdersparticipatie

Wie bepaalt omgevingskwaliteit? 

 

Profiel

Ellen is omgevingsbewust en heeft de kwaliteit om opdrachten gestructureerd en resultaatgericht aan te pakken. Ze wordt ingezet voor projectleiding op het gebied van wonen en leefbaarheid, maar voor onderzoek is zij breed inzetbaar (kwalitatief en kwantitatief). Bij onderzoek legt zij de nadruk op het duiden van de uitkomsten en het vertalen naar een advies voor de praktijk. Naast helder inzicht vindt Ellen ook concrete actiepunten van belang, oftewel een roadmap naar het gewenste resultaat. Verder is Ellen in te zetten als procesbegeleider, moderator strategische sessies en beleidsadviseur.

Grootste drijfveer

“Mijn belangrijkste drijfveer is er toe doen; het verschil te maken en andere mensen vooruit helpen. Ik heb een voorliefde voor interactieve en integrale processen. Kennis ligt in mijn beleving deels op straat. Het is daarom belangrijk om met mensen in gesprek te gaan, belanghebbenden op hetzelfde kennisniveau te brengen en de juiste mensen met elkaar te verbinden. Door partijen op een transparante en gelijkwaardige manier mee te nemen in het proces ontstaat er vertrouwen en gedragen ontwikkelingen. Hierbij zorg ik dat er veel aandacht is voor de menselijke maat’’.